PORTFOLIO OM MODELLERA TEAM Modelleras årsbok 2012
Modelleras ledord är:KrEAtiv, Initiativrik, Engagerad, Kompetent, SjälvstÄndig, Produktiv

AFFÄRSIDÉ

Vi skapar kvalitativ arkitektur, med estetisk skärpa som stöder människans behov. Vi arbetar i skeden från tidig skiss till detaljutförande. Vår arkitektur ska vara vacker, följa verksamhetens utveckling och stå sig väl in i framtiden.
Vi arbetar med strategisk utveckling av fysiska miljöer, vilket innebär arbete med stadsplanering, skolor, bostäder,
kommersiella fastigheter, kontor, förskolor och inredning. Vår specialitet är lärande miljöer i livets alla skeden.

PROCESS

Arbetsmetoden är modellerande. Lösningar och processer anpassas till varje projekts unika förutsättningar. Analys, verksamhetssamtal och skissande ligger till grund för projektutvecklingen.

MODELLERATEAMET

Modelleras team blir starkt genom tätt internt samarbete och utvecklas genom externt samarbete.

LEDORD

Vår vision är att genom fysiska miljöer förverkliga andras visioner.

ViSion

Vår VISION är att skapa Sveriges GLADASTE byggnad!


Årsboken2012
Läs och ladda ner vår
årsbok för 2012