PORTFOLIO OM MODELLERA TEAM Modelleras årsbok 2012
STADSPLANERING
  • Mesta CentrumIllustration skiss
  • SlagstaGestaltning och detaljplan
  • HolmenDetaljplan
  • Bjällersta
  • NötknäpparenDel av detaljplan för Arena och Bostäder i Eskilstuna
  • Koppling CentrumMunktellstaden - idéskiss
  • Skogsviolenbostadsområde i Södertälje
  • GranbackenDetaljplan